KONFERENCJA
BIOCITY

czwartek, 25 września 2014
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Plan konferencji Biocity

Konferencja odbędzie się 25 września 2014 w pawilonie wystawowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w godzinach 10–18. Prosimy uczestników o przybycie między 9 a 9:30, po potwierdzeniu swojego udziału do południa dnia poprzedzającego konferencję. Wystąpienia będą trwały po 15 minut. Prelegentów prosimy o wgranie prezentacji (w tym ich kopii w formacie PDF) w przerwie przed właściwym panelem.

09:00–10:00rejestracja uczestników
10:00–10:30
OTWARCIE KONFERENCJI

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka
Wprowadzenie do Biocity

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
Człowiek i środowisko w przestrzeni miasta
10:30–12:30
SESJA 1: EKOSFERA
prowadzący mgr inż. arch. Piotr Hardecki

dr inż. arch. Bogusław Szuba
Ekosfera jako układ systemów środowiskowych

mgr inż. arch. kraj. Andrzej Długoński,
dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański
Idea parku ekologicznego

mgr inż. arch. kraj. Agata Walczak
Wieś w mieście. Szanse i zagrożenia rozwoju terenów wiejskich położonych w obrębie Nowej Huty w Krakowie

mgr inż. Kasper Jakubowski
Proekologiczne kierunki w zagospodarowaniu miejskich nieużytków i zielonych enklaw (Urban Wilds)

mgr inż. Anna Oniszk-Popławska,
mgr inż. Judyta Wesołowska,
mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
Inwestycje infrastrukturalne w ochronie środowiska – nie w moim sąsiedztwie

mgr inż. arch. Rafał Zieliński
Zielone elewacje jako wertykalne parki w przestrzeni miasta

mgr inż. arch. kraj. Dorota Nitecka-Frączyk
Integracja struktur architektonicznych ze środowiskiem naturalnym na przykładzie obiektów zrealizowanych z zastosowaniem procedur certyfikacji ekologicznej BREEAM lub LEED

12:30–13:30przerwa obiadowa i sesja posterowa
13:30–15:30
SESJA 2: BIOSFERA
prowadząca dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik

mgr inż. arch. Anna Szkołut,
dr inż. arch. Bogusz Modrzewski
Biofilia – teoria i praktyka projektowa

mgr inż. arch. Anna Nowak
Elementy projektowania bionicznego w projektowaniu współczesnych elewacji

mgr inż. arch. Szymon Filipowski
Geometria natury miasta

mgr inż. arch. Urszula Koźmińska
W kierunku zrównoważonego metabolizmu miasta. Decydujące uwarunkowania dla zastosowania materiałów wtórnych w architekturze

mgr inż. Joanna Konopko
Inteligentne sieci energetyczne jako część organizmu miejskiego

mgr inż. arch. Joanna Pietrzak
Europejskie bioklimatyczne budynki wysokie – łączenie natury i techniki w poszukiwaniu optymalnego środowiska życia człowieka

mgr Natalia Sokół     [wystąpienie odwołane]
Światło dzienne w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym

15:30–16:00przerwa kawowa
16:00–18:00
SESJA 3: ANTROPOSFERA
prowadząca mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska

dr inż. arch. Jacek Kwiatkowski
Antygrawitacja dla infrastruktury

mgr Anna Kalina-Gagnelid
Gdzie miasto, a gdzie ogród? – kilka uwag na marginesie między architekturą krajobrazu, urbanistyką i hortiterapią

mgr inż. arch. Artur Jerzy Filip
Miejskie zielone szlaki jako obywatelskie wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne

mgr inż. Dominika Dymek
Ogrodnictwo działkowe a jakość życia w mieście

mgr inż. arch. Klara Kantorowicz
Ogrody kolegiów jezuickich w strukturze miast XVII i XVIII wieku

mgr inż. arch. Maksymilian Stec
Zrównoważone miasto przyjazne ludziom w różnym wieku

18:00zamknięcie konferencji

 

Powrót na główną stronę konferencji.