Naukowy Klub Architektury jest inicjatywą doktorantów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW) powstałą w 2013 roku, polegającą na organizowaniu konferencji i wydawaniu publikacji naukowych w dziedzinie architektury oraz dziedzinach pokrewnych.

okładka książki metamorfozy przestrzeni

Możemy się pochwalić zorganizowaniem 21 maja 2013 na WAPW konferencji pt. „Metamorfozy przestrzeni”, w której brali udział i prezentowali referaty doktoranci i doktorzy z różnych uczelni ogólnopolskich. Podsumowaniem konferencji jest opracowana przez nas dwutomowa publikacja.

Strona konferencji: nka.edu.pl/metamorfozy.

okładka książki Biocity

25 września 2014 zorganizowaliśmy konferencję pt. „Biocity”, poświęconą relacji architektury i urbanistyki do środowiska. Zagadnienia na niej poruszone zostały szerzej omówione w przygotowywanej przez nas dwutomowej monografii naukowej pod tym samym tytułem. Pierwszy tom ukazał się w październiku 2015.

Strona konferencji: nka.edu.pl/biocity.

 

 

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, firmom Guardian oraz Schreder, których finansowe wsparcie umożliwiło powstanie „Metamorfoz przestrzeni”. Dziękujemy firmie Schreder za wspieranie nas także przy „Biocity”, drugiej zorganizowanej przez nas konferencji.

partnerzy konferencji metamorfozy przestrzeni