KONFERENCJA
Metamorfozy Przestrzeni

21 maja 2013
WAPW, Warszawa

Doskonałe miasto było rezultatem czasu i obawiam się, że żaden urbanista nie uczyni go takim bez pomocy czasu.
— Maciej Nowicki

 

okładka książki metamorfozy przestrzeni

Naukowy Klub Architektury 21 maja 2013 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej gościł na pierwszej zorganizowanej przez Klub konferencji — pt. „Metamorfozy przestrzeni” — w której brali udział i prezentowali referaty doktoranci i doktorzy z różnych uczelni ogólnopolskich.

Podsumowaniem konferencji jest opracowana przez NKA dwutomowa publikacja.

 

Opis konferencji

Miasto jest wynalazkiem ludzkości, którego cechą szczególną jest trwałość oraz zdolność przeobrażeń pod wpływem odpowiednich uwarunkowań, potrzeb i możliwości cywilizacyjnych. Szacuje się, że niektóre miejscowości lewantyńskie mogą stanowić obszary trwale zamieszkiwane od ponad 10 000 lat. W Europie, Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej i Środkowej istnieją miasta, które przeżywały kreujące je cywilizacje i imperia i noszą ślady wielu kultur. Współczesna metropolia jest tworem złożonym, efektem oddziaływania wielu czynników, zarówno społecznych jak i naturalnych, przestrzenią noszącą ślady przeobrażeń, konfliktów i synkretyzmu kulturowego. Architektura i urbanistyka miasta nie jest zatem dziełem jednego człowieka ani nawet skoordynowanej pracy wielu jednostek, lecz — jak to ujął Maciej Nowicki — rezultatem czasu.

Metamorfozy stanowią charakterystyczny, choć często niezwykle subtelny ślad w architekturze miasta. Badanie tych przeobrażeń umożliwia odtworzenie znaków i treści oraz zrozumienie idei leżących u podstaw danych właściwości przestrzeni miejskiej, nadawać jej formę. Obserwacja poszczególnych interferujących ze sobą procesów, odpowiedzialnych za kształtowanie miasta, umożliwia lepsze zrozumienie historii urbanizacji — w ujęciu ogólnym i w szczególnych przypadkach — oraz rozwoju metropolii mającego miejsce w czasie teraźniejszym.

Konferencja adresowana jest do architektów, urbanistów, antropologów, socjologów, historyków, geografów oraz wszystkich innych badaczy tematyki miasta i jego rozwoju. Referaty prezentowane będą w trzech panelach tematycznych: IDEA, TREŚĆ i FORMA.

1. IDEA
W obszarach zurbanizowanych realizowane są założenia przestrzenne wynikające z uwarunkowań cywilizacyjnych oraz kulturowych tendencji danej epoki. Miasto jest zatem polem współistnienia wielu idei i porządków urbanistycznych o zróżnicowanych podstawach światopoglądowych i celach. W jego strukturze można odczytać zorganizowane myśli projektantów, splecione ze sobą wskutek działania procesów o charakterze chaotycznym.
2. TREŚĆ
Architektura to wdrożenie idei jedności, stopienie treści i formy. Istotnym elementem miasta jest odczytywanie jego treści, szukanie tożsamości i odkodowywanie znaków pozostawianych przez kolejne pokolenia. Łatwość, z jaką w obrębie miasta umieszczać można „treść” czyni z niej strefę wpływów determinującą wyraziste przeobrażenia przestrzeni.
3. FORMA
Nie wszystkie cechy decydujące o wizualnym charakterze miasta stanowią realizację idei architektonicznej i urbanistycznej. Wiele form przestrzennych wynika bezpośrednio z uwarunkowań kulturowych oraz relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym. Uzasadnionym jest zatem, by w planie i właściwościach tkanki urbanistycznej oraz architekturze budynków poszukiwać głęboko zakorzenionych znaczeń, stanowiących unikalny, lokalny rys miasta, jego najbardziej optymalną formę.

 

Partnerami konferencji są firmy Guardian oraz Schreder.

partnerzy konferencji metamorfozy przestrzeni

 

Skrócony plan konferencji:

10:00–10:30 – rejestracja uczestników

10:30–13:00 – sesja 1: IDEA (prowadzi prof. Krystyna Guranowska-Gruszecka)

13:00–13:30 – przerwa

13:30–15:30 – sesja 2: TREŚĆ (prowadzi prof. Ewa Kuryłowicz)

15:30–16:00 – przerwa

16:00–18:00 – sesja 3: FORMA (prowadzi prof. Elżbieta Dagny Ryńska)

Szczegółowy plan konferencji jest na oddzielnej stronie.

 

 

Koszty – wariant do wyboru:
(oczywiście już nie przyjmujemy zapisów)

  • Wystąpienie + uczestnictwo w konferencji + publikacja – 250 zł,
  • Uczestnictwo w konferencji + publikacja – 200 zł,
  • Sama publikacja artykułu – 180 zł,
  • Wystąpienie + uczestnictwo w konferencji – 150 zł,
  • Uczestnictwo w konferencji – 100 zł,
  • Uczestnictwo ulgowe (dla studentów I i II stopnia) – 50 zł.

 

Wpłaty należało dokonać na konto:
Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
nr konta: 68-1020-1097-0000-7802-0109-3020

 

Adres Konferencji: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa.

Organizacja Konferencji – Naukowy Klub Architektury:
– mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska, doktorantka WA PW – tel. 512 519 064,
– mgr inż. arch. Ula Koźmińska, doktorantka WA PW,
– mgr inż. arch. Marcin Krysiak, doktorant WA PW,
– mgr inż. arch. Ferdynand Górski, doktorant WA PW,
– mgr inż. arch. Maksymilian Stec, doktorant WA PW.

Kontakt: nka@nka.edu.pl , tel./fax 22 628 53 70.
Strona konferencji: nka.edu.pl/metamorfozy