KONFERENCJA
Metamorfozy Przestrzeni

21 maja 2013
WAPW, Warszawa

Plan konferencji

10:00–10:30rejestracja uczestników
10:30–10:45otwarcie konferencji
10:45–11:00wykład sponsora: Guardian
11:00–13:00
SESJA 1: IDEA
prowadząca prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

mgr inż. arch. Artur Jerzy Filip
Wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne w czasach urbanistyki społecznej – bariery i możliwości rozwoju

mgr inż. arch. Szymon Filipowski
Wymiar miasta w skali i czasie

mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
Ukryte Miasta Italo Calvino

mgr inż. arch. Ferdynand Górski
Metamorfozy przestrzeni biurowych. Idee organizacyjne i ich konsekwencje

mgr inż. arch. Anna Jeziorska
Rewitalizacja ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

mgr inż. arch. Agnieszka Gontarz,
mgr inż. arch. Marta Szejnfeld
Miasto – Struktura – Anonimowość

mgr inż. arch. Liliana Grabiszewska
Plany regulacyjne obszaru Pragi na tle działalności urbanistycznej Królestwa Polskiego (1815-1915)

13:00–13:30przerwa kawowa
13:30–13:45wykład sponsora: Schreder
13:45–15:30
SESJA 2: TREŚĆ
prowadząca prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz

mgr inż. arch. Katarzyna Kosk
Elementy archetypiczne domu

mgr inż. arch. Monika Wróbel
Sztuka publiczna jako narzędzie wspomagające przemiany środowiska osiedli mieszkaniowych – konfrontacja z doświadczeniami z lat ‘60 i ’70 XX wieku

dr inż. arch. Kinga Zinowiec-Cieplik
Integracja, interakcja, inspiracja – zabawa w mieście inaczej

mgr inż. arch. Paweł Wojdylak
Ulica śródmiejska jako nośnik treści miasta

dr inż. arch. Błażej Ciarkowski
Wymazywanie pamięci – powojenne metamorfozy łódzkich Bałut

mgr inż. arch. Anna Kalwajtys,
mgr inż. arch. Magdalena Mellin,
mgr inż. arch. Tomasz Skrobun
Reaktor49 a przestrzeń kolizji – rewitalizacja terenów postoczniowych

15:30–16:00przerwa kawowa
16:00–18:00
SESJA 3: FORMA
prowadząca prof. nzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

mgr inż. arch. Agata Pięt
Transformacje przestrzeni dworców kolejowych i ich otoczenia

mgr inż. arch. Agnieszka Sempioł   (wystąpienie odwołane)
Forma a treść. Współczesne tendencje w rozwoju wybranych uzdrowisk w krajach Europy Zachodniej

mgr inż. arch. Urszula Koźmińska
Projektowanie przeobrażeń. Reużycie materiałów. Forma architektoniczna w kontekście cyklu życia materiału

mgr inż. arch. Paulina Lis
Przesunięcie materiałowe

mgr inż. arch. Eliza Maciejewska
Woda jako czynnik wpływający na kształtowanie architektury i krajobrazu w dobie zmian klimatu

mgr inż. arch. Maksymilian Stec
Rozwój zrównoważony, innowacje techniczne i architektoniczne

mgr inż. arch. Aleksander Furmanek
Odpowiedzialność etyczna architekta w dziedzinie materialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce – refleksje z badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

18:00zamknięcie konferencji

 

Powrót na główną stronę konferencji.