Autorzy publikujący w NKA

Katarzyna Foljanty

mgr. inż. arch.,   kasia.k.kot@gmail.com

Autorka jest doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Obecnie kończy rozprawę pt. „Interakcja funkcji i formy przestrzenno-strukturalnej w intermodalnych terminalach transportu pasażerskiego w wybranych krajach Unii Europejskiej”. Jej zainteresowania naukowe obejmują tereny poprzemysłowe, transport kolejowy i intermodalny i związane z nimi zagadnienia behawioralne.

Artykuł: Lokalizacja dworca kolejowego w mieście (w: Metamorfozy przestrzeni, tom I)

Paulina Lis

mgr inż. arch.,   mail@paulinalis.pl

Autorka jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiowała również wzornictwo przemysłowe i komunikację wizualną na Politecnico di Milano i warszawskiej ASP. Współpracowała z biurami projektowymi w Warszawie, Paryżu i Mediolanie, a jej prace były eksponowane na wystawach i nagradzane. Paulina Lis jest doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i pisze rozprawę nt. tożsamości materiałowej we współczesnym wzornictwie i architekturze.

Artykuł: Przesunięcie materiałowe (w: Metamorfozy przestrzeni, tom I)

Daniel Ogrodnik

dr inż. arch.,   dogrodnik@pk.edu.pl

Autor jest adiunktem na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Projektowania Miast i Regionów oraz czynnym zawodowo architektem. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę planowania i projektowania centrów i śródmieść miast europejskich.

Artykuł: Metamorfozy węzłów struktury przestrzennej Turynu (w: Metamorfozy przestrzeni, tom I)